Liga lidských práv
košík

LLP Vision spolupracuje v rámci realizace některých seminářů s dalšími organizacemi:

Od roku 2014 spolupracujeme se společností Dobré téma s.r.o.

V ráci školení pro inspektory sociálních služeb spolupracujeme s projektem Dobré téma. Dobré téma s.r.o. je společnost specializovaná na podporu sociálních služeb především cestou zprostředkování odborného poradenství a vzdělávání. V rámci zprostředkování poradenství může nabídnout široký záběr služeb, například osobní konzultaci nad Vaší zakázkou, návrh několika variant řešení zakázky, zajištění zakázky současně více poradci z různých oborů. Můžeme také zprostředkovat poradenství ze strany kompletních odborných multidisciplinárních týmů zkušených poskytovatelů sociálních služeb.
Konkrétní poradenské oblasti pro poskytovatele sociálních služeb jsou tyto: management, standardy kvality sociálních služeb, projektové řízení, fundraising,   supervize, sociální podnikání, deinstitucionalizace, přímá práce s klientem, sociálně právní oblast, vzdělávání zaměstnanců a akreditace vzdělávacích kurzů. Více naleznete na http://dobretema.cz/
 
Od roku 2014 spolupracujeme také se společností AURA
 
Od roku 2012 do června 2015 jsme spolupracovali se společnosti Proutek
V rámci semináře Jak se nedostat za mříže: práce s rizikem a odpovědností v sociálních službách, který byl určený pro odborníky v sociálních službách.