Liga lidských práv
košík

Vzdělávací kurzy

Školy a učitelé

ilustrační obrázek kurzu

Podpora inkluzivní školy I

K 1. 9. 2016 vejde v platnost novela školského zákona, která bude nově upravovat především vzdělávání žáků se speciálními…

ilustrační obrázek kurzu

Podpora inkluzivní školy II

Každá škola je jedinečná, stejně jako každý žák. Jak pomoci učitelům v zaměření na individualitu žáka, jeho podporu ve výuce?

ilustrační obrázek kurzu

Jak hořet a nevyhořet

Seminář je určen všem odborníkům, kteří pracující v pomáhajících profesích. Jeho cílem je posílit prevenci syndromu vyhoření v…

ilustrační obrázek kurzu

Pedagogické konzultace pro školy

Řešíte dnes a denně otázky spojené se vzděláváním a výchovou žáků ve Vaší škole a nedostává se Vám podpory od poradenského…

ilustrační obrázek kurzu

Problémový žák - metody a formy práce

častníci kurzu nabydou znalosti o různých metodách a možnostech, jak angažovat, motivovat problémového žáka a posilovat jeho…

ilustrační obrázek kurzu

Právní aspekty očkování pro pracovníky MŠ

Seminář o právech a povinnostech rodičů a pracovníků MŠ v oblasti očkování dětí.

Odborníci v sociálních službách

ilustrační obrázek kurzu

Jak na opatrovnickou radu - od základů

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s tím, co je to opatrovnická rada, jakou má funkci, jak vzniká, jaké jsou kroky…

ilustrační obrázek kurzu

Rozhoduji za sebe aneb problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku

Rok 2014 přinesl do tematiky svéprávnosti a opatrovnictví množství zásadních změn. Jak se projevily, co je třeba udělat, na co se…

ilustrační obrázek kurzu

Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb "Kdo za to může"?

Pracovníci v sociálních službách, jako i pracovníci v jiných profesích, si často kladou otázku, kdo bude odpovědný, když se něco…

ilustrační obrázek kurzu

Právní rady pro Vás: Úvod do nejpalčivejších právních otázek v sociálních službách

Seminář bude mít tyto tři základní okruhy:Právní odpovědnost a práce s rizikem v sociálních službách, svéprávnost a opatrovnictví…

ilustrační obrázek kurzu

Práce s rizikem a odpovědností v sociálních službách i její právní aspekty

Poskytování sociálních služeb s sebou nese rizika. Rizika, která vyplývají z naší odpovědnosti za klienta, ale i mnohá další...

ilustrační obrázek kurzu

"Stříbrná klec a zlatá svoboda" aneb jak vyvažovat ochranu klienta a jeho osobní svobodu

Nová právní úprava přináší od 1. 1 2014 změny týkající se rozhodování o poskytování sociálních a zdravotních služeb bez souhlasu…

ilustrační obrázek kurzu

Sexuální zneužívání uživatelů sociálních služeb – nejen právně

Pojďme se společně bavit o tématu zneužívání klientů sociálních služeb. Klient jako oběť, klient jako agresor. Jak situace…

Zdravotnictví

ilustrační obrázek kurzu

Právní aspekty práce porodních asistentek

Jak řešit, když se přání rodičky dostane do konfliktu se zavedeným standardním postupem? Jak pracovat s informovaným souhlasem či…

ilustrační obrázek kurzu

Očkování - povinnost nebo svobodná volba?

Seminář o právech a povinnostech rodičů v oblasti očkování dětí

Inspektoři a kurátoři

ilustrační obrázek kurzu

Úvod do role kurátora v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let aneb „Když děti zlobí…“

Jaká je úloha kurátora, když je policejním orgánem přizván k podání vysvětlení podezřelým dítětem? Jaká má dítě u podání…