Liga lidských práv
košík

Maroš Matiaško

advokát, lektor


KDO JSEM

jsem advokát a baví mě kreativní přístup k právu jako k umění. Ve volném čase hodně čtu, toulám se po horách nebo maluju.


VĚNUJI SE

je mi blízká sociální problematika. V praxi se věnuji svéprávnosti a opatrovnictví, zdravotnickému právu, trestnímu právu a cizineckému právu. Specalizuji se na mezinárodní právo lidských práv.


VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

vystudoval jsem právnickou fakultu v Olomouci a na univerzitě v Utrechtu. Obzory jsem si rozšířil studiem psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2007 pracuji jako právník pro neziskové organizace, od roku 2013 působím jako samostatný advokát. Zastupuji klienty, píšu právní analýzy, připomínkuji zákony ze sociální oblasti.


TÉMATA, KTERÉ PRO VÁS ŠKOLÍM


napsal jsem

  1. Marečková, J., Matiaško, M. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání, Praha: Linde, 2009
  2. Marečková, J., Matiaško, M. Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům, Brno : Liga, 2009
  3. Matiaško, M. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a transformace ústavní sociální péče v ČR, Praha: MPSV, 2011
  4. Foukalová, K., Matiaško, M. Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod, Brno: Liga, 2012