Liga lidských práv
košík

Lucie Pišteková

pedagožka, metodička, moderátorka a lektorka


KDO JSEM

jsem ráda ve společnosti lidí. Mám ráda kulturu, umění, přírodu a kočky. Miluji moře i hory, ale nesmí být moc vysoké. Baví mě cestovat a poznávat celou Českou republiku. Ráda navštěvuji výstavy, občas zajdu na dobrý film a dobré jídlo. Mám ráda barvy a hraji divadlo.


VĚNUJI SE

věnuji se problematice občanského vzdělávání. Pracuji s alternativními, aktivizačními metodami a přístupy ve vzdělávání. Pracuji jako lektorka, pedagožka a metodička. Zajímají mě oblasti související s výchovou demokratického občana, dále globální rozvojové vzdělávání a témata související s vrstevnickou podporou. Pracuji se všemi věkovými skupinami os předškolních dětí až po vzdělávání dospělých.


VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

vystudovala jsem střední pedagogickou školu. Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením na občanskou a výtvarnou výchovu. Absolvovala jsem řadu kurzů zaměřených na globální rozvojová témata a interkulturní výchovu. V současné době pracuji jako externí lektorka Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity.


TÉMATA, KTERÉ PRO VÁS ŠKOLÍM

  1. Letní škola pro zodpovědné sociální pracovníky
  2. Jak hořet a nevyhořet

NAPSALA JSEM

  1. Možnosti využití alternativních přístupů v práci učitelů v projektu řešení vrstevnických vztahů. Hodnocení přístupů učitele. 2011.

  2. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků v oblasti vzájemných vztahů. Klima pracovní skupiny a projekt vrstevnické podpory. 2011.

  3. Využití alternativních přístupů ve výuce občanské výchovy. 2010.

  4. Zařazování alternativ do výstupů studentů v přípravě budoucích učitelů na hodinách pedagogické komunikace. 2010.


co RÁDA POSLOUCHÁM / ČTU / SLEDUJI ...

ráda poslouchám dobrou hudbu a čtu dobré knížky. K největším oblíbencům patří Phil Collins, Seal, Sting, INXS, Pink Floyd, Deep Purple, ale také dobrá cimbálová muzika. V současné době mě zaujala kniha od Simona Mawera Skleněný pokoj.


MŮJ SEN JE VIDĚT / NAVŠTÍVIT / VYHRÁT ...

přeji si navštívit svého kamaráda v Kanadě. Procestovat Řecko, poznat řeckou kulturu a památky. Mým největším snem je vidět východ slunce u vítězného oblouku v Paříži a navštívit galerie umění po celém světě.