Liga lidských práv
košík

Kamila Holoubková

právnička, lektorka


KDO JSEM

Mám ráda kontrasty a výzvy, chvíli klidu po náročném dni i adrenalin, když něco opravdu hoří. Ráda poslouchám, když vyprávějí druzí, ale také ráda předávám zkušenosti a mluvím sama. Ráda sportuju, právě u mě vede badminton a když mám volno ráda spím nebo vařím, v létě pomáhám s tábory pro děti.


 

VĚNUJI SE

práci s dobrovolníky, zdravotnickému právu, právům pacientů a občanskému právu


VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

S odpovědností se člověk setká ve všech oblastech své práce. Tímto tématem se zabývám zejména v oblasti zdravotnictví, v právní poradně Férová nemocnice

Právnická fakulta MU 2008-2014, během studia jsem strávila rok ve Fribourgu
Poradna Férová nemocnice
Klinika zdravotnického práva - lektorka na MU


TÉMATA, KTERÉ PRO VÁS ŠKOLÍM

  1. Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb "Kdo za to může"?
  2. Rozhoduji za sebe aneb problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku
  3. Práce s rizikem a odpovědností v sociálních službách i její právní aspekty
  4. Jak na opatrovnickou radu - od základů

NAPSALA JSEM

K odpovědnosti lékařů článek - Může lékař vyloučit pacienta z péče?
Sborník 3. ročníku konference zdravotnického práva, 2013


 

 

MŮJ SEN JE VIDĚT / NAVŠTÍVIT / VYHRÁT ...

naučit se hrát na kytaru tak, abych mohla u táboráku hrát celý večer bez zpěvníku