Liga lidských práv
košík

Iva Pikalová

právnička, lektorka


KDO JSEM

jsem právnička, která má ráda výzvy a ráda poznává nová místa. Naplňuje mě práce, kde můžu být ve styku s lidmi, a zároveň jim být prospěšná. Není mi jedno dění kolem a věřím, že každý z nás může své okolí formovat k lepšímu. Mým snem je skloubit kariéru a rodinný život tak, aby se obě tyto sféry mého života doplňovaly.


VĚNUJI SE

ve své současné práci se nejvíce věnuji občanskému a obchodnímu právu a v souvislosti se spoluprací s Ligou lidských práv se specializuji na otázky insolvence a práva osob se zdravotním postižením. V minulosti to pak bylo právo rovných příležitostí, zejména ve spojení se školstvím a práva dětí v pstavní péči a jejich rodičů.


VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

v roce 2010 jsem ukončila Právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem se již ve své diplomové práci věnovala tématu lidských práv. Své znalosti jsem pak rozvíjela na pozici právničky a koordinátorky jednoho z projektů Ligy lidských práv, kde jsem získala i rozsáhlé zkušenosti zejména jako lektor některých ligových témat pro různé cílové skupiny. Opakovaně si mě jako lektorku vybrala také Pro Bono Aliance pro Školu lidských práv, kterou každoročně pořádá pro studenty právnických fakult a rovněž některé spřátelené neziskové organizace.


TÉMATA, KTERÉ PRO VÁS ŠKOLÍM

 1. Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb "Kdo za to může"?
 2. Podpora inkluzivní školy II
 3. Klienti ve finanční nouzi: Úvod do dluhového poradenství v sociálních službách
 4. Práce s rizikem a odpovědností v sociálních službách i její právní aspekty
 5. Letní škola pro zodpovědné sociální pracovníky
 6. Právní rady pro Vás: Úvod do nejpalčivejších právních otázek v sociálních službách
 7. Podpora inkluzivní školy I


NAPSALA JSEM

 1. Jaké změny přinesou novelizované vyhlášky 72 a 73? Řízení školy. 2011.
 2. Věc Csüllög proti Maďarsku (Problematika podmínek vězeňské samotky) – překlad rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) z angličtiny. Soudní judikatura, Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 2011.
 3. DMD group proti Slovensku (Problematika přidělení věci týkající se výkonu rozhodnutí dle rozvrhu práce) - překlad rozsudku ESLP. Soudní judikatura, Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 2011.
 4. Princip rovnosti a jeho význam pro sociální práva. Principy a zásady v právu – teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
 5. Věc Oršuš a další proti Chorvatsku (Rovný přístup k právu na vzdělání) – komentář rozsudku ESLP. Soudní judikatura, Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 2010.

CO RáDA POSLOUCHÁM / ČTU / SLEDUJI ...

nejraději ze všeho čtu a pokud mám možnost a čas přečíst i jinou než právnickou literaturu, sáhnu ráda po románech od Dana Browna či Stiega Larssona.
Jako tanečnici mě samozřejmě nejvíce naladí taneční hudba, v poslední době ze stylu house nebo techno.
Pokud už zapínám televizi, nejčastěji volím zpravodajské kanály a když mám chuť na odpočinek pustím si romantický film nebo sci-fi.


MŮJ SEN JE VIDĚT / NAVŠTÍVIT / VYHRÁT ...

mým snem je vidět co nejvíce zajímavých míst světa ať už to bude třeba Český Krumlov nebo jordánské skalní město Petra.