Liga lidských práv
košík

Sexuální zneužívání uživatelů sociálních služeb – nejen právně

Náš kurz se věnuje tématu sexuality osob se zdravotním postižením. V rámci jeho prvního bloku se účastníci dozví, jak s ní pracovat, jakým způsobem může docházet k sexuálnímu zneužívání (mezi klienty navzájem, či ze strany personálu či dalších osob) nebo například jaký je význam protokolu sexuality. Téma bude přednášeno a diskutováno s odborníkem Petrem Eisnerem, který se mu dlouhodobě věnuje.

Druhý, odpolední blok, bude věnován právní stránce zneužívání klientů - klient jako oběť sexuálního násilí, klient jako pachatel - jaké je jejich specifické postavení, na co mají právo, co jim hrozí? O  jaké trestné činy se může jednat? Může docházet k domácímu násilí i v rámci pobytové služby? A jaké povinnosti má zařízení, když zjistí sexuální zneužívání? Tímto blokem provedou účastníky právnička věnující se tématice osob se zdravotním postižením - Barbora Rittichová.


Reference


Často kladené otázky

Cílová skupina

Osoby pracující v sociálních službách a nejen ony

Akreditace

-

Délka kurzu

8 x 45 minut

Nejbližší termín

Žádné vypsané termíny

Lektoři

Cena

1190 Kč

V případě, že máte zájem o kurz pro více osob nebo o kurz na míru, kontaktuje nás.