Liga lidských práv
košík

Právní aspekty očkování pro pracovníky MŠ

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví rozvířila názorové proudy v tématu očkování dětí. Rodičů, kteří očkování svých dětí řeší individuálně je více a více. Jaké jsou reálné možnosti a hrozby v případě, že chcete rodičům vyjít vstříc? Jaké jsou vaše práva a povinnosti v případě přijetí částečně očkovaných dětí a jak je to s dětmi cizinců? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví náš odpolední seminář. Lektorky z Ligy lidských práv se této problematice dlouhodobě věnují a pomohou vám novou právní úpravu o očkování lépe pochopit.

Co vás čeká za témata?

- Současná právní úprava očkování

- Pojem řádně očkované dítě

- Výklad pojmu trvalá kontraindikace na základě současné judikatury 

- Výjimka z důvodu přesvědčení, svědomí a víry rodičů

- Komunikace s Krajskou hygienickou stanicí a možnosti průběhu správního řízení

- Možnosti vyloučení dítěte z MŠ - Aktuální soudní případy - Diskuze, sdílení názorů a zkušeností


Reference


Často kladené otázky

Cílová skupina

Pracovníci MŠ

Akreditace

Délka kurzu

4 vyučovací hodiny

Nejbližší termín

Žádné vypsané termíny

Lektoři

Zuzana Candigliota

Cena

990 Kč

V případě, že máte zájem o kurz pro více osob nebo o kurz na míru, kontaktuje nás.