Liga lidských práv
košík

Podpora inkluzivní školy II

 

Na semináři Podpora inkluzivní školy získáte právní i praktické znalosti a dovednosti z oblasti problematiky týkající se práva na vzdělání a inkluzivní pedagogiky, které povedou ke zvýšení vašeho právního i pedagogického vědomí ve vaší praxi. 

Každá škola je jedinečná, stejně jako každý žák. Jak pomoci učitelům v zaměření na individualitu žáka, jeho podporu ve výuce? Základní okruhy vzdělávání jsou zaměřeny na právo na vzdělání, přijímání dětí do škol, vytváření podpůrných opatření v souladu s klimatem školy, legislativou i možnostmi školy.

Náplň kurzu

  1. Právo na vzdělání - právo na vzdělání a rovný přístup k němu a jeho zakotvení v české školské legislativě, vyhlášky č. 72 a 73/2005 Sb. a jejich novelizace
  2. Základy inkluzivní pedagogiky
  3. Pro-inkluzivní kompetence učitele a tvorba plánu žáka
  4. Příklady z praxe
  5. Evaluace 

Reference

Líbilo se mi, že kurz byl veden velice citlivě, a zároveň na vysoké odborné úrovni. Dobrá práce.


Často kladené otázky

Jak se dozvím, kde se kurz koná?

Podíváte se do pruhu vpravo a tam je to napsané.

Stojí kurz za ty peníze?

To nejlépe posoudíte podle názorů účastníků před vámi. Najdete je mezi referencemi a dalšími chvalozpěvy.

Cílová skupina

učitelé, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci...

Akreditace

MŠMT

Délka kurzu

5 vyučovacích hodin

Nejbližší termín

Žádné vypsané termíny

Lektoři

Katarína Krahulová

Cena

750 Kč

V případě, že máte zájem o kurz pro více osob nebo o kurz na míru, kontaktuje nás.