Liga lidských práv
košík

Podpora inkluzivní školy I

 

K 1. 9. 2016 vejde v platnost novela školského zákona, která bude nově upravovat především vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Už teď jsme pro vás připravili seminář, ve kterém vás dopředu obeznámíme s tím, jaké změny se v novele zákona chystají a jaké praktické dopady bude mít tato úprava na vzdělávání, integraci i na financování dětí se SVP.

Seminář je veden dvěma lektory a je rozdělen na dvě části. V první části, kterou vás provede lektor – právník, se dozvíte:

  • Jak je legislativně upraveno právo na vzdělávání?
  • Jaké jsou právní základy vzdělávání dětí se SVP, a to z hlediska mezinárodních úmluv i jejich promítnutí do zákonné i podzákonné úpravy v ČR.?
  • Téma tzv. přiměřených úprav, podpůrných opatření a asistentů pedagoga.
  • Obsah pracovní činnosti asistenta pedagoga, jaký je proces zajišťování asistenta, individuálního vzdělávacího plánu a jiných opatření.

 

Druhá část je vedena pedagogem - praktikem. Společně najdete odpovědi na následující (i mnohé další) otázky:

  • Co je to inkluzivní vzdělávání a proč vzdělávat všechny děti společně?
  • Jsou naše školy otevřené pro všechny?
  • Jaké chceme školy a jaké děti chceme vzdělávat a vychovávat?

Na semináři se budete zabývat i vlastními hranicemi a potřebami. Lektor vás provede procesem sebepoznání, abyste si mohli lépe definovat to, co potřebujete k zvládnutí dnešních nároků školství.


Reference


Často kladené otázky

Cílová skupina

pedagogičtí pracovníci ZŠ

Akreditace

MSMT- 17636/2015-1-488

Délka kurzu

Nejbližší termín

Žádné vypsané termíny

Lektoři

Katarína Krahulová

Cena

Dohodou, kontaktujte nás

V případě, že máte zájem o kurz pro více osob nebo o kurz na míru, kontaktuje nás.