Liga lidských práv
košík

Jak hořet a nevyhořet

 

Seminář je určen všem odborníkům, kteří pracující v pomáhajících profesích. Jeho cílem je posílit prevenci syndromu vyhoření v oblastech komunikace a péče o mezilidské vztahy, ale také v rovině osobnosti, oblasti selfmanagementu a sebereflexe. Účastník vzdělávání bude umět po absolvování kurzu zpracovat a realizovat akční plán prevence syndromu vyhoření.    


                                                                                                    

Obsah kurzu:

1. Moje práce a sebereflexe mé profesní role

-              Jaká je moje práce? Baví mě? Je náročná? Účastník vzdělávání si zhodnotí svou práci, pokusí se definovat svou profesní vizi. Vyhodnotit očekávání od své práce, shrnou své silné stránky a rizika své práce.

2. Stres a syndrom vyhoření

-              Téma stresu a syndromu vyhoření se v určitých bodech prolínají, mají psychosomatický charakter a stávají se riziky vykonávané práce.

-              Teoretické ukotvení - pojem stres a syndrom vyhoření, stresová reakce, příčiny a důsledky stresu, fáze vývoje syndromu vyhoření, příčiny a důsledky vyhoření.

-              Testovací metody aneb zjištění, v které fázi syndromu vyhoření se nacházím, a které stresové situace se mě často dotýkají.

3. Jak si můžu pomoci sám a kdo a jak mi může ještě pomoci?

-              Jak si můžu ve stresu pomoci sám? Nejprve zmapujeme oblasti sebepodpory. Stres vzniká tehdy, když vzniká větší nepoměr mezi stresory (zátěžové situace) na jedné straně a salutory na straně druhé, tedy možnosti, jak lze těžké situace, problémy nebo konflikty řešit.

-              Sefmanagement – naučíme se pracovat s tzv. Akčním plánem prevence syndromu vyhoření, který nám zmapuje oblasti stresu, předcházení stresových situací i jejich řešení.

-              Sociální síť – oblast rodiny, přátel a kolegů,  aneb jak si umět říci o pomoc svým blízkým.

-              Zaměstnavatel/pracovní tým a jeho podpora pracovníka v prevenci či řešení syndromu vyhoření. Co všechno lze udělat pro pomáhajícího pracovníka, aby nevyhořel. Co nám radí zákoník práce.

 

Cíle a posílení profesních kompetencí:

•             identifikace a pojmenování stresových oblastí a příznaků syndromu vyhoření

•             orientace v pomoci sama sobě i pomoci zvenku (profesní podpora: pomoc v týmu a oblasti podpory od zaměstnavatele)

•             schopnost hledat různé způsoby řešení stresu a syndromu vyhoření

•             orientace v možnosti využití tzv. Akčního plánu prevence syndromu vyhoření

 

Pokud máte o kurz zájem, tak neváhejte a napište na kheckova@llp.cz


Reference


Často kladené otázky

Cílová skupina

učitelé, asistenti, vychovatelé, vedoucí pracovníci

Akreditace

MPSV - 2014/0129-SP/VP - Prevence syndromu vyhoření aneb "Jak se úplně nezbláznit"

Délka kurzu

6 vyučovacích hodin

Nejbližší termín

Žádné vypsané termíny

Lektoři

Lucie Pišteková, Katarína Krahulová

Cena

Dohodou, kontaktujte nás

V případě, že máte zájem o kurz pro více osob nebo o kurz na míru, kontaktuje nás.